Bezienswaardigheden

Bezienswaardigheden

Sint-Pieterskerk

De kerk, daterend uit de 13e eeuw, misschien vroeger, is gedeeltelijk het oudste bestaande bouwwerk van de gemeente Opwijk. Een groot deel werd vervaardigd met zandsteen uit het nabijgelegen Kravaalbos. Ze werd door het ministerieel besluit van 16 november 1997 definitief als monument beschermd. In de Eerste Wereldoorlog werd een gedeelte van de kerk (waaronder de toren) door de Duitsers opgeblazen. In de toren hangt de zogenaamde Thiendeklok ‘Maria’ al sinds 1639. Het pittoreske kerkje wordt momenteel aan de buitenzijde gerestaureerd. Tijdens de restauratiewerken voert men ook een archeologisch onderzoek en komt het 19e-eeuwse Anneessensorgel van de kerk in Nijverseel opnieuw naar de parochiekerk van Mazenzele.

De Dries (link)

1 ha 32 are 30 ca groot, is reeds sinds eeuwen eigendom van de Sint-Pietersgilde, wat een unicum is in België. 28 leden van de Sint-Pietersgilde zijn eigenaar. De schuttersgilde houdt er nog steeds haar schietingen. De dorpsdries lag voor het oorspronkelijk Frankisch hof aan de beek. De ‘Mazeldries’ werd, wegens zijn historische en volkskundige waarde, als monument beschermd met volgende woorden: “de dries van Mazenzele is een zeer goed bewaarde dries. In de schaduw van de bomen heerst een landelijke rust, waar menig kunstenaar zijn inspiratie vindt en waar naar jaarlijkse traditie op Sinksendag de koningschieting wordt gehouden.”

De Van der Straetens molen (link)

De stenen ,,molen van ’t Dorp of ,,Van Straetensmolen, in de Kouterbaan, is vermoedelijk de vijfde die sinds midden 18e eeuw in de Mazelkouter gebouwd werd. De Koutermolen was oorspronkelijk een stenen graan windmolen, van het type grondzeiler. De (verlaagde) romp en een aantal bijgebouwen bestaan nu nog. Wegens zijn historische en industrieelarcheologische  waarde is ook de molen beschermd als monument.

De Mazelkouter

Ten noorden van het oudste dorpscomplex -kerk en Dries nabij het Frankische hof op het Borrewater– ligt de Mazenzeelkouter of Mazelkouter. Dit is voorzeker de primitieve dorpskouter en het oudste akkerland van ’t dorp, dat ontgonnen werd in verschillende opeenvolgende fasen van zuid naar noord. De kouter is duidelijk onderverdeeld in drie delen, van mekaar gescheiden door twee kouterwegen. De Molenkouter (als deel van de Mazelkouter), werd als dorpsgezicht beschermd, wegens zijn historische waarde.

Kravaalbos (link)

Wandel route (te voet) Kravaalbos (GPS 50° 55′ 51″ NB, 4° 09′ 23″ OL ) Dit is een belangrijk natuurgebied met een merkwaardige fauna en flora. Dit zeer oud en uitgestrekt bosgebied heeft door de eeuwen heen steeds een erg grote rol gespeeld in de historische, economische, sociale en ecologische geschiedenis van deze streek. Het bos is deels gelegen op het grondgebied van Mazenzele, Asse (Vlaams-Brabant) en Meldert. Het Kravaalbos en zijn omgeving werden beschermd als landschap.